لیست وکلا | کانون وکلای دادگستری استان یزد
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
کانون وکلای دادگستری استان یزد

لیست وکلا

شماره پروانه وکالت
2493110002
شماره موبایل
09123764044
شماره پروانه وکالت
2495010038
شماره موبایل
09120803221
شماره پروانه وکالت
2487070005
شماره موبایل
09163509634
شماره پروانه وکالت
2496040006
شماره موبایل
09133535210
شماره پروانه وکالت
2479010005
شماره موبایل
09131534754
شماره پروانه وکالت
2488010012
شماره موبایل
09124604197
شماره پروانه وکالت
2484120001
شماره موبایل
09127907640
شماره پروانه وکالت
2496100001
شماره موبایل
09138668014
شماره پروانه وکالت
2491020001
شماره موبایل
09122945127
شماره پروانه وکالت
2491010049
شماره موبایل
09124790846
شماره پروانه وکالت
2494030004
شماره موبایل
09124451078
شماره پروانه وکالت
2482070005
شماره موبایل
09122492845
شماره پروانه وکالت
2490020001
شماره موبایل
09125871703
شماره پروانه وکالت
2493150001
شماره موبایل
09126509108

تماس با ما

تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد


آدرس :بلوار امامزاده جعفر، خیابان مصلی، انتهای کوچه هتل کاروانسرای مشیر، دربند مشیر، پ 96

تلفن تماس : 4 – 36276300 - 035

دورنگار : 36261829-035

ایمیل : info@yazdbar.com