لیست وکلا | کانون وکلای دادگستری استان یزد
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
کانون وکلای دادگستری استان یزد

لیست وکلا

شماره پروانه وکالت
2485040001
شماره موبایل
09126600462
شماره پروانه وکالت
2488010009
شماره موبایل
9132577558
شماره پروانه وکالت
2491070008
شماره موبایل
9112258601
شماره پروانه وکالت
2494010005
شماره موبایل
09137243024
شماره پروانه وکالت
2484030001
شماره موبایل
09121210366
شماره پروانه وکالت
2488120004
شماره موبایل
09123081956
شماره پروانه وکالت
2487070005
شماره موبایل
09163509634
شماره پروانه وکالت
2485010003
شماره موبایل
09132522553
شماره پروانه وکالت
2497110007
شماره موبایل
09171032319
شماره پروانه وکالت
2494040003
شماره موبایل
09128484399
شماره پروانه وکالت
2491010033
شماره موبایل
09127208050
شماره پروانه وکالت
2494140001
شماره موبایل
09017673277
شماره پروانه وکالت
2483060001
شماره موبایل
09131517888
شماره پروانه وکالت
2494010009
شماره موبایل
09131594438
شماره پروانه وکالت
2492010026
شماره موبایل
09123646813
شماره پروانه وکالت
2497080005
شماره موبایل
09130978390
شماره پروانه وکالت
2495130002
شماره موبایل
09121850065
شماره پروانه وکالت
2495140002
شماره موبایل
09123169242
شماره پروانه وکالت
2495010032
شماره موبایل
09155635960
شماره پروانه وکالت
2496130002
شماره موبایل
09111721078

تماس با ما

تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد


آدرس :بلوار امامزاده جعفر، خیابان مصلی، انتهای کوچه هتل کاروانسرای مشیر، دربند مشیر، پ 96

تلفن تماس : 4 – 36276300 - 035

دورنگار : 36261829-035

ایمیل : info@yazdbar.com