لیست وکلا | کانون وکلای دادگستری استان یزد
پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
کانون وکلای دادگستری استان یزد

لیست وکلا

شماره پروانه وکالت
2483010007
شماره موبایل
09124101038
شماره پروانه وکالت
2488110001
شماره موبایل
09905596687
شماره پروانه وکالت
2493050002
شماره موبایل
09378425713
شماره پروانه وکالت
2495060008
شماره موبایل
09132534998
شماره پروانه وکالت
2489040002
شماره موبایل
09121612570
شماره پروانه وکالت
2494010068
شماره موبایل
09125333760
شماره پروانه وکالت
2493010068
شماره موبایل
09121799156
شماره پروانه وکالت
2489050001
شماره موبایل
09125591184
شماره پروانه وکالت
2498030009
شماره موبایل
09137793471
شماره پروانه وکالت
2481010001
شماره موبایل
09131572422
شماره پروانه وکالت
2491010009
شماره موبایل
09132533060
شماره پروانه وکالت
2490010010
شماره موبایل
09123046471
شماره پروانه وکالت
2491010002
شماره موبایل
09128165159
شماره پروانه وکالت
2484010035
شماره موبایل
09133567970
شماره پروانه وکالت
2487070003
شماره موبایل
09122511062
شماره پروانه وکالت
2496070008
شماره موبایل
09131599807
شماره پروانه وکالت
2491010005
شماره موبایل
09121078357
شماره پروانه وکالت
2498030001
شماره موبایل
9303801819
شماره پروانه وکالت
2489070003
شماره موبایل
09132633746
شماره پروانه وکالت
2495010010
شماره موبایل
09129341936

تماس با ما

تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد


آدرس :بلوار امامزاده جعفر، خیابان مصلی، انتهای کوچه هتل کاروانسرای مشیر، دربند مشیر، پ 96

تلفن تماس : 4 – 36276300 - 035

دورنگار : 36261829-035

ایمیل : info@yazdbar.com