انجام امور اداری هفتمین اختبار کارآموزان وکالت | کانون وکلای دادگستری استان یزد
یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹
کانون وکلای دادگستری استان یزد

انجام امور اداری هفتمین اختبار کارآموزان وکالت

 

 

قابل توجه کارآموزان وکالت مجاز به شرکت در هفتمین اختبار (دومین اختبار سال 1398)

کارآموزان محترمی که واجد شرایط شرکت در هفتمین اختبار کانون وکلای دادگستری استان یزد اعلام شده اند شایسته است مورد ذیل را اعمال و رعایت نمایند.

حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 1398/12/08 مبلغ 5/500/000 ریال بابت هزینه برگزاری اختبار به شماره حساب 0213132563000 عهده بانک صادرات شعبه فرخی به نام کانون وکلای دادگستری استان یزد واریز و رسید بانکی را به امور مالی تسلیم یا تصویر رسید واریز را از طریق ایمیل به نشانی financ@yazdbar.com  ارسال نمایند.

توضیح اول: درج شماره ملی و شماره پروانه کارآموزی بر روی رسید الزامی است. ( پس از ساعت مقرر فوق، هیچ اقدامی در خصوص تحویل رسیدهای بانکی صورت نخواهد پذیرفت.)

توضیح دوم: از ارسال متوالی فیش به آدرس ایمیل جداً خودداری فرمایید.

 

امور مالی کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

کارآموزان محترمی که واجد شرایط شرکت در هفتمین اختبار کانون وکلای دادگستری استان یزد اعلام شده اند شایسته است موارد ذیل را اعمال و رعایت نمایند.

1- اخذ کارت ورود به جلسه،منوط به تمدید و اعتبار پروانه کارآموزی می باشد.کارآموزانی که تا کنون پروانه خود را تمدید ننموده اند لازم است قبل از روز شروع اختبار کتبی اقدام نمایند.فرآیند تمدید پروانه حداکثر تا ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1398/12/08 امکان پذیر می باشد.

توضیح اول: حضور در جلسه اختبار کتبی هر درس،منوط به همراه داشتن کارت ورود به جلسه می باشد.

2- همراه داشتن کتاب قانون بدون حاشیه نویسی،بدون نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه مجاز می باشد.

توضیح دوم: همراه داشتن قوانین دست نویس،محشی یا نظم حقوقی در قوانین و هرگونه عنوان مشابه در جلسه های آزمون ممنوع می باشد. (در صورت مشاهده مطابق مقررات اقدام خواهد شد.)

3- استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل الکترونیکی و رایانه ای (لپ تاپ،تب لت و...) در جلسه های آزمون ممنوع می باشد و در صورت مشاهده، مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

4- ایجاد هرگونه بی نظمی یا اخلال در جلسات اختبار و هرگونه اقدام یا رفتاری که تقلب محسوب شود رفتار خلاف شأن تلقی و مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

                                                                   

                                                                            کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان یزد                                              

 

اخبار
اداری،هفتمین،کانون وکلا،اختبار

اضافه کردن دیدگاه جدید

تماس با ما

تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد


آدرس :بلوار امامزاده جعفر، خیابان مصلی، انتهای کوچه هتل کاروانسرای مشیر، دربند مشیر، پ 96

تلفن تماس : 4 – 36276300 - 035

دورنگار : 36261829-035

ایمیل : info@yazdbar.com