اعلام حوزه فعالیت پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1397 | کانون وکلای دادگستری استان یزد
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
کانون وکلای دادگستری استان یزد

اعلام حوزه فعالیت پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1397

اطلاعیه شماره 1

حوزه فعالیت پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1397 کانون وکلای دادگستری استان یزد واجد شرایط اخذ پروانه اعلام شد

كد ملي

حوزه فعالیت

0011337826

بهاباد

0015601072

اردکان

0017486459

میبد

0310224942

میبد

0651909082

نیر

0820037230

اردکان

0890134251

بهاباد

1091427976

اشکذر

1199317780

بافق

1239887426

میبد

1270737491

اردکان

1450127126

زارچ

1740294882

اردکان

1971636223

بافق

2280137321

ابرکوه

2280423741

ابرکوه

2280878046

بهاباد

2280938561

میبد

2281076067

بافق

2281180743

هرات

2281231968

مهریز

2281646890

نیر

2284586104

ابرکوه

2291758470

مهریز

2295441919

اردکان

2298691460

ابرکوه

2299646078

ابرکوه

2300118246

ابرکوه

2300906309

ابرکوه

2301342778

ابرکوه

2360016377

زارچ

2360140825

اردکان

2372759973

مهریز

2380018545

هرات

2380149798

ابرکوه

2380236992

نیر

2380277796

اردکان

2390098797

هرات

2390888526

مروست

2391790422

مروست

2392144540

مهریز

2392186790

ابرکوه

2392186839

مروست

2411172206

تفت

2420024397

مهریز

2420138430

اردکان

2420306406

اشکذر

2440334881

میبد

2471740154

هرات

2491216205

هرات

2500200256

مهریز

2539446531

مروست

2572704064

هرات

2580039325

تفت

2872045317

میبد

3020061271

اردکان

3370031965

عقدا

3370074672

بافق

4232055886

مهریز

4240289009

میبد

4251279727

مروست

4260064274

ابرکوه

4420002311

تفت

4420113618

بافق

4420128755

اشکذر

4420168498

مهریز

4420206160

عقدا

4420221518

میبد

4420229111

میبد

4420235926

تفت

4420372370

زارچ

4420375817

مهریز

4420479485

اردکان

4420542993

زارچ

4420578661

تفت

4420597496

مهریز

4430730296

اشکذر

4431042679

بافق

4432367199

زارچ

4432446374

بهاباد

4432786442

تفت

4432810955

زارچ

4432882689

زارچ

4433246611

میبد

4433277339

اردکان

4433333131

میبد

4433392561

اشکذر

4449948041

اردکان

4450019903

میبد

4460064243

مهریز

4470015776

بهاباد

4470023108

اشکذر

4610256551

اشکذر

4620153613

اردکان

4660155749

عقدا

4670134663

اردکان

4680001356

عقدا

4869670879

اردکان

5000035704

مهریز

5030038094

زارچ

5039747438

ابرکوه

5139756528

مهریز

5140028263

مهریز

5149657069

مروست

5430020291

مروست

5430025089

تفت

5430025151

یزد

5490062983

میبد

6489964971

هرات

1270814850

اردکان

 

 


 
گروه: 

تماس با ما

تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد


آدرس :بلوار امامزاده جعفر، خیابان مصلی، انتهای کوچه هتل کاروانسرای مشیر، دربند مشیر، پ 96

تلفن تماس : 4 – 36276300 - 035

دورنگار : 36261829-035

ایمیل : info@yazdbar.com