هفته کتاب و کتابخوانی (٢۰ تا ٢۶ آبان ماه) با شعار "آینده روشن با خانواده کتابخوان" گرامی باد.

                                                                                             روابط عمومی و امور بین الملل