قابل توجه وکلای محترم دادگستری

نظر به مصوبه "انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی" مورخ ١١ مهر ماه سال ١٣٧۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد. بنابراین با توجه به مکاتبه و هماهنگی به عمل آمده، وکلای پایه یک دادگستری می توانند در راستای حفظ شان و امنیت خود به وسایل دفاع شخصی (شوکر و افشانه) مجهز شوند. لذا متقاضیان می توانند با ارائه اصل و کپی پروانه وکالت معتبر و تکمیل فرم مربوطه شخصا به آقای اسلامی، معاون اداری و مالی کانون وکلای دادگستری استان یزد مراجعه نمایند.

نکته ١: لازم به ذکر است این وسایل صرفا جهت دفاع شخصی در اختیار همکاران محترم قرار خواهد گرفت و رعایت قواعد مربوطه الزامی است.
نکته ٢: هزینه شوکر ١٥۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال) و افشانه ١۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیون ریال) می باشد که از طرف شرکت مربوطه دریافت می گردد.
نکته ٣: مدارک مورد نیاز جهت ارائه به شرکت و اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

روابط عمومی و امور بین الملل