| |

  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 4 - 36276300 - 035
  • 36261829 - 035
  • 8913634763

اساسنامه سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران
طبقه موضوع : قوانین      
 

 ‌در اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير اصول قانون اساسي كه به رسانه‌هاي گروهي (‌راديو و تلويزيون)‌اشاره دارد و همچنين قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب هشتم دي ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه مجلس شوراي اسلامي‌اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه اختصاراً "‌سازمان" ناميده مي‌شود به شرح زير مي‌باشد:
 

 

 
‌فصل اول - كليات

‌ماده 1 - سازمان به موجب قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مستقل و زير نظر مشترك قواي سه‌گانه كشور كه بر‌طبق قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي، قانون خط مشي و مفاد اين اساسنامه اداره مي‌شود.

‌ماده 2 - سازمان و واحدهاي تابعه و مؤسسات اداري وابسته به آن از لحاظ اداري و مالي استخدامي تابع اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ايران و مقررات اين اساسنامه مي‌باشند. ليكن شركتهاي متعلق يا وابسته به سازمان تابع اساسنامه‌هاي مربوط (‌كه به تصويب شوراي سرپرستي مي‌رسد)‌خواهند بود و در مواردي كه اساسنامه‌هاي مربوطه مسكوت باشد طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.

‌ماده 3 - هر يك از اعضاء شوراي سرپرستي در انجام وظايف محوله منعكس‌كننده نظرات قوه مربوطه مي‌باشد.

‌ماده 4 - نظرات قواي سه‌گانه كشور در رابطه با سازمان منحصراً از طريق نمايندگان مربوطه در شوراي سرپرستي اعمال خواهد شد.

‌ماده 5 - نظرات قوه مقننه از طريق رئيس مجلس و نظرات قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و نظرات قوه قضائيه از طريق رئيس ديوان عالي كشور‌به شوراي سرپرستي منتقل خواهد شد.

ماده 6 - مركز اصلي سازمان در تهران است و سازمان مي‌تواند با تصويب شوراي سرپرستي در هر منطقه از كشور با توجه به اولويت‌هاي فرهنگي،‌سياسي و جغرافيايي مبادرت به ايجاد مراكز راديويي و تلويزيوني كند و يا در خارج از كشور با رعايت موازين سياست خارجي كشور دفاتر نمايندگي‌ايجاد نمايد.

ماده 7 - تأسيس فرستنده و پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني در هر نقطه كشور در انحصار اين سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقيقي يا‌حقوقي اقدام به تأسيس يا بهره‌برداري از چنين رسانه‌هايي كنند از ادامه كار آنان جلوگيري به عمل آمده و تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.

ماده 8 - دارايي سازمان عبارت است از كليه حقوق و دارايي‌هاي "‌سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران سابق "‌ اعم از امتيازات" اموال منقول و غير‌منقول، سهام و سرمايه‌ها در شركت‌هاي دولتي و غير دولتي، مطالبات، وجوه نقدي و سپرده‌ها و تأسيسات و نظاير آن. سازمان همچنين جانشين قانوني"‌سازمان راديو تلويزيون ملي ايران سابق" در مورد كليه حقوق و تعهدات آن مي‌باشد.

‌ماده 9 - هدف اصلي سازمان به عنوان يك دانشگاه عمومي نشر فرهنگ اسلامي، ايجاد محيط مساعد براي تزكيه و تعليم انسان و رشد فضائل‌اخلاقي و شتاب بخشيدن به حركت تكاملي انقلاب اسلامي در سراسر جهان مي‌باشد. اين هدفها در چهارچوب برنامه‌هاي ارشادي، آموزشي، خبري و‌تفريحي تأمين مي‌گردد. مشروح هدف و برنامه‌هاي سازمان در زمينه‌هاي گوناگون در خط مشي و اصول برنامه‌هاي سازمان مصوب مجلس شوراي‌اسلامي ذكر شده است.

ماده 10 - به منظور بهره‌برداري بيشتر از امكانات موجود سازمان و شناسايي و جذب استعدادهاي هنري موجود جامعه سازمان مي‌تواند با‌هماهنگي وزارت ارشاد اسلامي به تشكيل واحدها و گروه‌هاي فرهنگي، هنري، تحقيقاتي و نيز تأسيس سالنهاي نمايش و ايجاد نمايشگاهها اقدام كند.

ماده 11 - سازمان بايد از طريق توليد برنامه‌هاي مفيد راديو تلويزيوني و عرضه آن در سطح جهاني به گسترش مبادلات و ارتباطات بين‌المللي با‌رعايت موازين اسلامي اقدام نمايد.

ماده 12 - به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز در رشته‌هاي هنري و تخصصهاي فني سازمان موظف است به تكميل و گسترش دانشكده صدا و‌سيماي جمهوري اسلامي در حد نياز بپردازد.

ماده 13 - سازمان مي‌تواند آن رشته از فعاليت‌هاي خود را كه مقتضي بداند به صورت شركت اداره كند يا در شركت‌هاي ديگر دولتي يا غير دولتي كه‌موضوع آن در زمينه فعاليتهاي سازمان است سرمايه‌گذاري و مشاركت كند.
 

فصل دوم - هدفها و وظايف و اختيارات

 

‌فصل سوم - اركان سازمان

‌ماده 14 - سازمان داراي ارگان زير است:‏

1 - شوراي سرپرستي.
2 - مدير عامل.

ماده 15 - نحوه انتخاب اعضاي شوراي سرپرستي و چگونگي رسميت يافتن جلسات و اعتبار مصوبات شوراي سرپرستي برابر قانون اداره صدا و‌سيماي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
‌تبصره 1 - اعضاي اصلي شوراي سرپرستي به استثناء شغل نمايندگي مجلس شوراي اسلامي براي نماينده قوه مقننه حق داشتن شغل ديگري را‌ندارند.
‌تبصره 2 - شوراي سرپرستي موظف است در اولين نشست يكي از اعضاء را به مدت 6 ماه به عنوان دبير شورا انتخاب نمايد. كليه مكاتبات شورا‌به امضاي دبير خواهد بود و تجديد انتخاب وي بلامانع است.
‌تبصره 3 - جلسات شوراي سرپرستي هر هفته حداقل دوبار تشكيل مي‌شود و در صورت لزوم جلسات فوق‌العاده تشكيل خواهد شد.
‌تبصره 4 - اعضاي علي‌البدل شوراي سرپرستي موظفند حداقل هفته‌اي يك‌بار در جلسات شورا شركت نمايند، بديهي است مي‌توانند در همه‌جلسات حضور داشته و اظهار نظر نمايند ولي در صورت وجود عضو اصلي حق رأي نخواهند داشت.
‌تبصره 5 - عزل نمايندگان قوه مقننه با پيشنهاد حداقل 15 نفر از نمايندگان و مذاكرات مخالف و موافق حداكثر به مدت 2 ساعت و با رأي اكثريت‌مطلق نمايندگان حاضر صاحب رأي انجام خواهد شد.

‌ماده 16 - وظايف و اختيارات شوراي سرپرستي عبارت است از:

1 - تهيه و تنظيم و اصلاح خط مشي كلي و اساسنامه سازمان و اصول برنامه‌ها و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي با رعايت اصل 74 قانون‌اساسي.

2 - تهيه و تصويب نمودار تشكيلاتي واحدها، معاونتها و مديريتهاي مندرج در اين قانون و شرح وظايف و مسئوليتهاي آن.
‌تبصره - ايجاد يا انحلال هر بخش يا پست سازماني بايد به تصويب شوراي سرپرستي برسد.

3 - نظارت مستقيم و فعال بر كليه برنامه‌ها از جهت انطباق با خط مشي مصوب و نظارت بر امور جاري سازمان و عملكرد واحدها.

4 - تعيين چهارچوب برنامه‌ها و تصويب طرح‌ها و برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني بر اساس خط مشي مصوب مجلس شوراي اسلامي و ايجاد‌هماهنگي لازم در زمينه سياست تبليغاتي داخلي و خارجي با مقامات مسؤول كشور.

5 - انتخاب مدير عامل با اكثريت آراء براي مدت دو سال انتخاب مجدد وي بلامانع است.
‌تبصره - شوراي سرپرستي موظف است در صورت فوت، استعفاء يا بركناري مدير عامل فردي را از داخل يا خارج شورا به عنوان سرپرست جهت‌انجام وظايف محوله انتخاب و ظرف مدت يك ماه مدير عامل را انتخاب كند.

6 - انتخاب بازرس (‌حسابرس).

7 - جلوگيري از تخلفات و انحرافات از طريق مدير عامل و رسيدگي به شكايات و اقدام براي رفع نواقص.

8 - بررسي و تأييد بودجه سالانه كه به وسيله مدير عامل پيشنهاد مي‌شود.

9 - بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان و شركت‌هاي تابعه.

10 - بررسي و تصويب گزارش سالانه عمليات، ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي تابعه.

11 - تصويب سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي تابعه و اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي مربوطه به تغييرات سرمايه.

12 - بررسي و تصويب اساسنامه شركتها و مؤسسات تابعه.

13 - اتخاذ تصميم در مورد خريد سهام يا سهم‌الشركه ساير شركتها و همچنين اتخاذ تصميم در مورد فروش آن گونه سهام يا سهم‌الشركه و خريد و‌فروش اوراق و اسناد بهادار دولتي.

14 - گزارش عملكرد سازمان هر سه ماه يك‌بار به قواي سه‌گانه.

15 - تأييد صلاحيت‌هاي مندرج در قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در مورد معاونين مدير عامل.
‌تبصره - عزل و نصب معاونين سازمان و مديران مراكز شهرستانها و مسئولان دفاتر خارج از كشور به پيشنهاد مدير عامل و تصويب شوراي‌سرپرستي و حكم مدير عامل خواهد بود.

ماده 17 - وظايف و اختيارات مدير عامل به شرح زير است:

1 - اداره امور سازمان.

2 - تهيه طرحها و برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني و تقديم آن به شوراي سرپرستي جهت تصويب.

3 - ايجاد هماهنگي و انسجام بين كليه واحدها و مراكز سازمان.

4 - اداره امور كاركنان و امور استخدامي اعم از استخدام، عزل و نصب كاركنان و معاونين سازمان طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوطه.

5 - اجراي كليه مصوبات شوراي سرپرستي.

6 - تهيه و تنظيم بودجه سالانه جهت ارائه به شوراي سرپرستي.

7 - عقد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي و نمايندگي سازمان در مقابل مراجع اداري و قضايي و انتخاب وكيل با حق توكيل تا يك درجه و‌پايان دادن به دعاوي از طريق مصالحه و نيز ارجاع به داوري با رعايت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسي.
‌تبصره - عقد قراردادهاي خارجي و ارجاع به داوري بايد به تصويب شوراي سرپرستي برسد.

8 - ارائه گزارش كتبي عملكرد سازمان هر دو ماه يك‌بار به شوراي سرپرستي.
‌تبصره 1 - مدير عامل مي‌تواند به مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از مسئولين حوزه‌هاي مديريت سازمان تفويض كند.
‌تبصره 2 - مدير عامل در برابر شورا مسؤول است و در كليه اموري كه بر طبق اين اساسنامه به عهده او گذاشته شده است بايد پاسخگو باشد.

‌ماده 18 - بازرس سازمان از بين اشخاص مسلمان، آگاه و ملتزم به وظايف ديني كه در امور حسابداري داراي اطلاعات و تجارب كافي باشد از طرف‌شوراي سرپرستي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شود و تجديد انتخاب او بلامانع است.
‌تبصره - در صورت فوت يا استعفا يا تغيير شغل و بركناري بازرس شوراي سرپرستي ظرف يك ماه شخص واجد صلاحيتي را به جاي او انتخاب‌خواهد كرد.

‌ماده 19 - وظايف بازرس (‌حسابرس) عبارت است از:

1 - بررسي امور مالي سازمان و ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي وابسته و تهيه گزارشهاي لازم جهت ارائه به شوراي سرپرستي. گزارش‌مزبور بايد تا پايان خرداد ماه تسليم شوراي سرپرستي شود.

2 - تطبيق عمليات سازمان با بودجه مصوب.

3 - انجام ساير اقداماتي كه طبق قانون تجارت به عهده بازرس گذاشته شده است نسبت به شركتهاي وابسته.
‌تبصره 1 - بازرس وظايف خود را طبق آيين‌نامه خاصي كه به تصويب شوراي سرپرستي مي‌رسد انجام خواهد داد.
‌تبصره 2 - بازرس جهت انجام وظايف قانوني خود حق مراجعه به واحدها و بررسي كليه دفاتر و اسناد مالي را دارد ولي اجراي وظايف محوله‌نبايد مانع جريان عادي كار سازمان گردد.
‌تبصره 3 - چنانچه بازرس در جريان رسيدگي تخلفات يا اشتباهاتي را مشاهده نمايد مراتب را به اطلاع شوراي سرپرستي خواهد رساند.

‌ماده 20 - شوراي سرپرستي در انجام مسئوليتهاي قانوني خود داراي واحدهاي زير مي‌باشد.
‌الف - واحد طرح و برنامه كه شورا را در تعيين سياستهاي برنامه‌اي و بررسي و تصويب كليه طرحهاي پيشنهادي راديويي و تلويزيوني ياري‌مي‌دهد.
ب - واحد سياسي كه شورا را در تعيين خط مشي‌هاي مقطعي و ترسيم خطوط سياسي خبر، تحليل‌ها و برنامه‌هاي سياسي و نظارت بر اجراي آن‌ياري مي‌دهد.
ج - واحد نظارت و ارزشيابي كه مسئوليت ارزشيابي و نظارت بر برنامه‌ها از جهت انطباق آنها با خط مشي كلي و سياستهاي تعيين شده را به عهده‌دارد.
‌د - واحد تشكيلات كه مسؤول تهيه، تنظيم و بررسي تشكيلات، شرح وظايف واحدها و كاركنان، آيين‌نامه‌ها و نظامنامه‌هاي سازمان و تقديم آن‌به شوراي سرپرستي مي‌باشد.
‌ه‍- واحد بازرسي كه مسؤول نظارت بر امور جاري سازمان رسيدگي به شكايات داخل يا خارج سازمان مي‌باشد.

‌ماده 21 - مديريت عامل جهت وظايف خود داراي 6 حوزه معاونت مي‌باشد كه عبارتند از:
1 - معاونت امور برنامه‌ها كه مسئوليت تهيه كليه طرحها و برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني و ارائه آن به واحد طرح و برنامه و نيز توليد و پخش آن‌را به عهده دارد.
2 - معاونت سياسي كه مسئوليت تهيه، تنظيم و پخش اخبار و گزارشها و ارائه تفسير و تحليل‌هاي سياسي را به عهده دارد. اين معاونت كليه‌سياستهاي خبري خود را از واحد سياسي دريافت مي‌كند.
3 - معاونت آموزشي كه مسئوليت تربيت نيروي انساني مورد نياز سازمان از طريق دانشكده صدا و سيما، پشتيباني برنامه‌اي از طريق فعاليت‌هاي‌فرهنگي و انتشاراتي و همچنين بازآموزي كاركنان را به عهده دارد.
4 - معاونت فني كه مسئوليت انجام كليه امور مربوط به تجهيزات فني سازمان شامل تهيه و تأمين وسائل و دستگاههاي فني، نگهداري و‌تعميرات، گسترش پوشش راديويي و تلويزيوني در داخل و خارج كشور و بالا بردن كيفيت صدا و تصوير را به عهده دارد.
5 - معاونت مالي و اداري كه مسئوليت تنظيم و اجراي بودجه تأمين نيروي انساني، امور اداري، حقوقي، خدمات و امور رفاهي و نيز ايجاد‌هماهنگي بين آنها را به عهده دارد.
6 - معاونت برون مرزي كه مسئوليت تهيه طرحهاي راديويي و تلويزيوني برون مرزي و ارائه آن به واحد طرح و برنامه جهت تصويب و نيز توليد‌و پخش صدا و سيماي برون مرزي را به عهده خواهد داشت.

‌ماده 22 - درآمد و منابع اعتبارات سازمان عبارت است از:
1 - درآمدهاي ناشي از واگذاري حق پخش و توزيع محصولات و ارائه خدمات سازمان به اشكال مختلف.
2 - عوايد حاصل از اجراي قانون توسعه شبكه تلويزيوني كشور.
3 - درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و سود مربوطه به آنها.
4 - وجوه دريافتي از محل بودجه كل كشور و ساير وجوهي كه به عناوين ديگر از طرف دولت در اختيار سازمان گذاشته مي‌شود.
5 - اعتبارات از محل بودجه عمراني كشور.
6 - درآمدهاي ناشي از اجراء و پخش برنامه‌هاي تبليغاتي و آگهي‌هاي بازرگاني.
7 - كمك‌هاي نقدي يا غير نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي.
8 - عوايد ديگري كه طبق قانون يا مقررات ديگر به سازمان تعلق مي‌گيرد.

‌ماده 23 - سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌يابد.

‌ماده 24 - مدير عامل موظف است بودجه تفصيلي سال آتي را حداكثر تا پانزدهم مهر ماه هر سال تهيه كرده و براي تصويب به شوراي سرپرستي‌تسليم كند.

‌ماده 25 - مدير عامل صورت عملكرد هر سال مالي سازمان و ترازنامه مربوط به شركتهاي وابسته را قبل از پايان خرداد ماه سال بعد به شوراي‌سرپرستي ارائه مي‌دهد.

‌ماده 26 - شوراي سرپرستي مكلف است تا پايان تير ماه هر سال نسبت به عملكرد مالي سال قبل اظهار نظر كند.

ماده 27 - اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد نحوه رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سنوات قبل كه به تأييد مجامع عمومي سابق "‌سازمان‌راديو تلويزيون ملي ايران" نرسيده به عهده شوراي سرپرستي است.

ماده 28 - كليه اسناد مالي، چك و اوراق بهادار سازمان به امضاء مدير عامل و ذيحساب و يا كساني كه از طرف آنها حق امضاء دارند خواهد رسيد و‌به هر حال كليه اسناد مذكور داراي دو امضاء خواهد بود.
 

‌فصل چهارم - تشكيلات

 

‌فصل پنجم - امور مالي

 

فصل ششم - مقررات مختلف

‌ماده 29 - كاركنان سازمان تا زماني كه در خدمت اين سازمان هستند از هر گونه فعاليت سياسي، حزبي و صنفي در داخل سازمان ممنوع خواهند‌بود.

ماده 30- (الحاقی در تاریخ 23/3/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام)چنانچه در برنامه‌هاي پخش شده سازمان (اعم از خبري، گزارشي، توليدي در قالبهاي مختلف بياني ـ تصويري و نمايشي) از شبكه‌هاي محلي، سراسري و بين‌المللي و يا در اطلاعيه‌هاي صادره از سوي آن سازمان مطالبي مشتمل بر توهين، افتراء يا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) باشد و يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف گردد، مراحل ذيل براي احقاق حق طي خواهدشد.
       ـ مدعي مي‌تواند اعتراض خود را كتباً به سازمان صدا و سيما منعكس نمايد. سازمان صدا و سيما در صورت قبول اعتراض، ظرف بيست و چهار ساعت پاسخ وي را به صورت عادلانه، حداقل دو برابر زمان اصل مطلب كه از پنج دقيقه كمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبكه به طور رايگان پخش نمايد.
       ـ در صورت عدم توافق ميان معترض و سازمان صدا و سيما، وي مي‌تواند موضوع را براي رسيدگي به شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما به عنوان مرجع تشخيص وقوع توهين، افتراء ، تحريف يا خلاف واقع منعكس نمايد و شوراي نظارت نيز موظف است در اسرع وقت (حداكثر چهل و هشت ساعت) به مسأله رسيدگي نموده و در صورتي كه حق را به ذي‌نفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سيما ابلاغ كند و سازمان صدا و سيما موظف است پاسخ ذي‌نفع را مشروط به آن كه متضمن توهين و افتراء به كسي نباشد حداقل دو برابر مدت مطلب اصلي كه از پنج دقيقه كمتر نباشد تا حداكثر بيست و چهار ساعت پس از دريافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبكه به طور رايگان پخش نمايد.
       ـ شوراي نظارت موظف است براي تحقق وظايف مندرج در اين قانون ساز و كار لازم را فراهم سازد.
       ـ چنانچه سازمان صدا و سيما از اجراء مصوبه شوراي نظارت خودداري نمود و يا شاكي نسبت به نظر شوراي نظارت معترض باشد. بنا بر شكايت شاكي، شعبه خاصي كه به اين منظور تشكيل مي‌شود، نسبت به موضوع خارج از نوبت (حداكثر يك هفته) رسيدگي و حكم مقتضي را براساس اين قانون صادر خواهدنمود. صدا و سيما مكلف است نظر دادگاه را ظرف مدت بيست و چهار ساعت اجراء كند. در صورت عدم اجراء حكم، متخلف به مجازات مستنكف از اجراء حكم دادگاه محكوم خواهدشد.
تبصره1ـ اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذكور، مطالب يا توضيحات مجددي را كه متضمن توهين، افتراء يا تحريف باشد پخش نمايد، ذي‌نفع حق پاسخگويي مجدد دارد. پخش قسمتي از پاسخ يا افزودن مطالبي به آن در حكم عدم پخش است.
تبصره2ـ مصوبه مذكور مانع از پي‌گيري مستقيم شاكي نسبت به ساير جهات كيفري از طريق دادگاه نخواهدبود.

‌ماده 31 - كليه قوانين مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.اساسنامه فوق مشتمل بر سي ماده و پانزده تبصره در جلسه روز‌چهارشنبه بيست و هفتم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 62.8.3 به تأييد شوراي نگهبان رسيده‌است.

درباره ما

کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

یزد –بلوار امامزاده جعفر (ع)- خیابان مصلی

کوچه هتل کاروان سرای مشیر -دربند مشیر - پلاک 96

کدپستی: 8913634763

 ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 15

                    پنج شنبه 8:30 الی 14

راه های تماس

راههای تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد

آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره تلفن تماس : 4 - 36276300 - 035

شماره فکس: 36261829 - 035
آدرس سایت : http://www.yazdbar.ir

کانال تلگرام: YazdBarir@